งานสำรวจความมั่นคงของท่าเรือ

งานสำรวจความมั่นคงของท่าเรือ

          ให้บริการสำรวจและรับรองความมั่นคงของท่าเรือ ด้วยวิศวกร วุฒิวิศวกรโยธา พร้อมจำทำเอกสารเพื่อทำการต่อใบอนุญาตท่าเรือโดยสาร ท่าเรือสินค้า ท่าเทียบเรือ


รายละเอียดงาน การตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงสภาพท่าเทียบเรือตาม ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองการตรวจสภาพท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ รายละเอียดการตรวจรับรองโครงสร้างท่าเทียบเรือ มีดังนี้

 1. ตรวจสอบโครงสร้างท่าเรือ/ทุ่น
 2. ตรวจสอบการชำรุดสึกหรอ
 3. ตรวจสอบการแตกร้าว
 4. ตรวจสอบการทรุด หรือเอียงตัว
 5. ตรวจสอบการผุกร่อนของเหล็กเสริมคอนกรีต หรือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
 6. ตรวจสอบระบบกันกระแทก
 7. ตรวจสอบโครงสร้างและอุปกรณ์ผูกเชือกเทียบเรือ


เอกสารที่ทางท่าเรือจะต้องเตรียมในวันที่ตรวจมีดังนี้

 1. แบบโครงสร้างของท่าเรือ
 2. แบบสถาปัตยกรรมของท่าเรือ
 3. แผนผังโดยรวมของท่าเรือ


ตารางกำหนดการทำงานของบริษัท ในการตรวจรับรองโครงสร้างท่าเทียบเรือ

 1. ตรวจโครงสร้างท่าเรือตามรายละเอียดข้างต้นจำนวน 8 ข้อ โดยวิศวกรของทางบริษัทฯ และตรวจเอกสารตาม Check List โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง
 2. หลังจากทำการตรวจรับรองโครงสร้างท่าเรือเสร็จสิ้น ทางบริษัทฯ จะส่งรายงานเป็นรูปเล่ม โดยวุฒิ วิศวกรเซ็นรับรอง จำนวน 2 ชุด ใช้เวลาโดยประมาณไม่เกิน 15 วันหลังการตรวจ
 3. ท่าเรือได้รับใบอนุญาตหลังจากที่ส่งรายงานให้กรมเจ้าท่า โดยปกติใช้เวลาประมาณ 7-15 วัน


หลักเกณฑ์การ ตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงสภาพท่าเรือ

 1. ตรวจรับรองความมั่นคงแข็งแรงสภาพท่าเทียบเรือ โดยทั่ไปของท่าเทียบเรือว่าความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยต่อการเข้าเทียบท่าเรือตามประเภทที่กำหนดหรือไม่
 2. ต้องจัดให้มีเครื่งอช่วยชีวิต เช่น พวงชูชีพ แพชูชีพ ให้มีจำนวนพอสมควรและแขวนหรือวางไว้บริเวณที่สามารถนำมาใช้ได้ทุกขณะโอกาส
 3. ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงประจำท่าให้ครบตามจำนวนที่กรมเจ้าท่ากำหนด
 4. ต้องมีพุกหรือหลักผูกเรือที่แข็งแรงและครบตามจำนวน หรือเพียงพอสำหรับให้เรือผูกเชือก
 5. ด้านหน้าของท่าเทียบเรือต้องมีอุปกรณ์กันเรือกระทบท่าเทียบเรือครบตามจำนวนที่กำหนดและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
 6. ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอในบริเวณท่าเรือ
 7. ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือผู้ควบคุมรับผิดชอบ ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการนำเรือเข้าเทียบท่าหรือสามารถประสานงาน กับผู้นำเรือเข้าเทียบท่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำท่าเทียบเรือ แต่ละประเภท

หมายเหตุ ในกรณีที่เป็นท่าเทียบเรื่อสำหรับขนถ่ายสินค้า โดนเฉพาะให้พิจารณาอนุโลมใช้

มาตรการดังกล่าวตามความเหมาะสม และสภาพของท่าเทียบเรือ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy