share

จับตาตลาด “สหรัฐ-อียู-จีน. สัญญาณส่งออกไทยชะลอตัว

Last updated: 5 Oct 2023
186 Views
จับตาตลาด “สหรัฐ-อียู-จีน. สัญญาณส่งออกไทยชะลอตัว

สถานการณ์การส่งออกของไทยของไทยในช่วงปลายปี 2565 กำลังเผชิญปัจจัยเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีที่มีอัตราการขายตัวสูง โดยเป็นช่วงที่ต้องจับตาตลาดส่งออกสำคัญทั้งสหรัฐ ยุโรปและจีน ที่มีสัญญาณเศรษฐกิจชะลอตัวที่ชัดเจนขึ้น

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า การส่งออกของในช่วงที่เหลือของปี 2565 ยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงรุนเร้าทั้งภายในและภายนอกหลายปัจจัยซึ่ง สรท.สรุปได้ 4 ปัจจัยดังนี้

อัตราเงินเเฟ้อโลกที่ยีงพุ่งสูงต่อเนื่อง โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เงินเฟ้อปี 2565 ประเทศพัฒนาแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ 6.6% และประเทศเกิดขึ้นหรือประเทศกำลังพัฒนาอยู่ที่ 9.5% ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะยิ่งสถานการณ์ที่ค่าครองชีพปรับสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อผู้บริโภคในระดับกลางและระดับล่างทั่วโลกมีสัญญาณชะลอตัว
ราคาพลังงานทรงตัวในระดับสูง จากสถานการณ์ข้อพิพาทระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยังคงยืดเยื้อ ปริมาณน้ำคงคลังของ สหรัฐ ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ประกอบการปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้า (FT) ภายในประเทศ โดยได้ส่งผลต่อเนื่องถึงต้นทุนภาคการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและต้นทุนในการดำรงชีวิตภาคครัวเรือนให้ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก
สถานการณ์ค่าระวางขนส่งสินค้าทางทะเลยังทรงตัวในระดับสูง และเรื่มมีการปรับลดลงในหลายเส้นทางแม้จะลดลง 20% แต่เมื่อเทียบกับตอนก่อนนี้ที่พุ่งขึ้น 400% ดังนั้นค่าระวางจึงยังถือว่าอยู่ในระดับสูงอยู่ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับราคาาน้ำมันยังคงมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ขณะที่สถานการณ์ตู้เปล่าเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น
ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบขาดแคลนราคาผันผวน อาทิ เซมิคอนดักเตอร์ เหล็ก ธัญพืช เช่น ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ข้าวโพด เมล็ดทานตะวัน แป้งสาลี อาหารสัตว์ ปุ๋ย เป็นต้น
ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ถึงประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ทั้งสหรัฐ ยุโรปและจีน เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงและมีสถานการณ์ดังนี้

สหรัฐ อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงต่อเนื่องส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องใช้มาตรการทางการเงินที่เข้มงวด ก่อให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดสถานการณ์ Economic Recession มากขึ้นขณะที่ GDP ในไตรมาสที่ 2 ของสหรัฐ ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดที่ -0.6% ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ยังคงดำเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยและ QT ตามแผนต่อไป จนกว่าอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสหรัฐจะกลับมาบวกอีกครั้ง
สหภาพยุโรป (EU) ยังคงมีปัญหาราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซีย และต้องเร่งหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อทดแทนก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอียูเริ่มชะลอตัว โดยเห็นสัญญาณการหดตัวบางกลุ่มสินค้า
จีน เจอปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงทำให้หลายมณฑลต้องสั่งโรงงานหยุดการผลิตส่งผลกระทบต่อสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลางของไทย ปัญหาวิกฤตอสังหาริมทรัพย์หดตัวอย่างรุนแรงส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจของจีนยิ่งหดตัวรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประกอบกับสถานการณ์รัสเซียและยูเครนยังยงยืดเยื้อส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลก ทั้งด้านพลังงานและด้านวัตถุดิบทางการเกษตร
รวมทั้งข้อพิพาทระหว่างจีนและไต้หวัน ที่ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าชิปเพื่อผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดของไทย ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกของไทยไม่ขยายตัวได้เท่าที่คาดการณ์ไว้

ขณะนี้ส่งออกเรามี 6% อยู่ในกระเป๋าแน่นอนแล้วหาก 5 เดือน ที่เหลือส่งออกไทยไม่โตทั้งปีก็จะขยายตัว 6% แต่หาก 5 เดือนที่เหลือส่งออกขยายตัวได้ 5% การส่งออกของไทยปี 65 ก็จะโตได้ 8% ดังนั้น สรท. คงคาดการณ์การส่งออกปี 2565 ที่ 6-8% หรือมีมูลค่า 293,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งในกรอบสูงสุดที่ 8% นั้น เพราะไทยยังมีสินค้าส่งออกที่สำคัญ คือ สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นธงสำคัญของการส่งออกของไทยจากสถานการณ์วิกฤติอาหารโลกและไทยยังได้รับอานิสงส์จากค่าเงินบาทอ่อนค่า

ส่วนความเสี่ยงเรื่องค่าระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลนยังสามารถบริหารจัดการได้ แต่ก็ต้องจับตาเรื่องการขาดแคลนชิป ซึ่งจะเป็นตัวพลิกผันการส่งออกของไทยในระยะต่อไป

ขณะที่การส่งออกไทยช่วง 7 เดือน แรกปี 2565 (ม.ค.-ก.ค.) มีมูลค่า 172,814 ล้านดอลลาร์ ขยายตัว 1.5% เมื่อหักทองคำ น้ำมันและอาวุธยุทธปัจจัย

Tags :
บทความที่เกี่ยวข้อง
สรท. คาดส่งออกไทย ปี 2566 ขยายตัว 3% หรือมีมูลค่า 300,000 ล้านเหรียญ สหรัฐ ยังไร้แรงสนับสนุน ส่งผลให้ส่งออกชะลอตัว ขณะที่ ส่งออกปี 2565 ขยายตัว 7-8% พร้อมกันนี้ จับมือ ตั้งศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผย สรท. คาดการณ์การส่งออกรวมปี 2565 ขยายตัวที่ 7-8% หรือมีมูลค่า 290,000-293,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ การส่งออกปี 2566 ขยายตัวที่ 2-3% หรือมีมูลค่า 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจัยบวกที่จะสนับสนุนให้การส่งออกขยายตัวได้ คือ จีนผ่อนคลายโควิด-19 สินค้าการส่งออกที่ยังเติบโต การส่งออกอาหารสินค้าเกษตร เป็นต้น
5 Oct 2023
บาทอ่อนต้นทุนส่งทางเรือพุ่ง “โลจิสติกส์ไทย” เสียเปรียบจีนแข่งขันไม่ได้
ไทยเจ้าภาพประชุม Global Shippers Alliance สภาผู้ส่งออกร่วมเวทีถกผู้นำเข้า-ส่งออกทั่วโลก 10-12 ต.ค นี้ แก้ปม “ค่าระวางเรือ-ตู้คอนเทนเนอร์” หลังผลกระทบจากโควิด-19 สงครามการค้า หวั่นค่าเงินบาทอ่อนกระทบต้นทุนโลจิสติกส์ผู้ส่งออกไทยแพงกว่าจีน 65% แข่งขันไม่ได้
5 Oct 2023
TSTE ผนึกกำลังเซ็น MOU ร่วมกับ TIL ตั้งบริษัทร่วมทุน ประกอบกิจการท่าเรือคอนเทนเนอร์ 16C ขยายธุรกิจโลจิสติกส์ให้ครอบคลุม
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ที่บริหาร บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) หรือ TSTE ผู้ให้บริการขนถ่ายสินค้าเรือเดินสมุทร ให้เช่าดังเก็บสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ เปิดเผยว่า วันที่ 19 ต.ค. 65 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในการร่วมทุน (MOU) กับบริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด หรือ TIL เพื่อตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture)
5 Oct 2023
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy