share

บาทอ่อนต้นทุนส่งทางเรือพุ่ง “โลจิสติกส์ไทย” เสียเปรียบจีนแข่งขันไม่ได้

Last updated: 5 Oct 2023
163 Views
บาทอ่อนต้นทุนส่งทางเรือพุ่ง “โลจิสติกส์ไทย” เสียเปรียบจีนแข่งขันไม่ได้

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาพผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่าจากปัญหาค่าระวางที่เพิ่มขึ้น ตู้คอนเทนเนอร์ขสดแคลนจากหลายสาเหตุ ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก-นำเข้าทั่วโลกเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ส่งออก-ผู้นำเข้าต้องร่วมกันหาแนวทางแกแ้ไขปัญหาเหล่านี้

โดยในปีนี้ให้สภาผู้ส่งออกฯเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global ShippersAlliance Annual Meeting 2022 & Asian Shippers Alliance Annual Meeting 2022 ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 นี้ที่ประเทศไทย เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันก่อนที่จะเสนอเข้าสู่เวทีระดับโลกอย่างองค์กรการค้าโลก (WTO) การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) เพื่อพิจารณาช่วยเหลือแก้ไข

การประชุมนี้ได้เชิญผู้แทนของ Shippers Alliance ทั่วโลก ประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศในเอเชีย ได้แก่ มาเลเซีย อินโนนีเซีย ฮ่องกง บังกลาเทศ สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) มาเก๊า และศรีลังกา พร้อมกับหน่วยงานภาครัฐชองไทย เช่น

 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.),สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.),สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า และการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ การขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ในชาติสมาชิก (Country Reprot) แนวทางการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ การขนส่งทางทะเลในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์การปรับเพิ่มขึ้นของอัตราค่าระวางในช่วงที่ผ่านมา รวมไปถึงการทำข้อตกลงร่วมกันในการจัดทำ Joint Statement เพื่อใช้เป็นแนวทางสำคัญในการแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าทางทะเล

และผลักดันไปยังความร่วมมือในระดับสากล โดยเฉพาะประเด็นสำคัญ เช่น แผนการพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ภายในประเทศอาเซียน และประเทศในแถบ CLMV,แนวทางการดำเนินการของเกาหลีใต้ในประเด็นสนับสนุนของภาครัฐ และแนวทางในการจัดการเรื่องอัตราค่าระวางเรือ เพื่อเป็นกรณีศึกษา,การสนับสนุนของภาครัฐของไทยและข้อเสนอการจัดตั้ง Global Fair-Trade Committee เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า โดยเฉพาะการกำหนดอัตราค่าระวางเรือ

นอกจากนี้จะหารือในประเด็น Bill of Cargo Right และ Logistics 4.0 & Digitalization,การศึกษาความคืบหน้าของแผนการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) และการพัฒนาการขนส่งทางทะเลของไทย โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย รวมถึงการสรุปกิจกรรมที่ Global ShippersAlliance(GSA) จะดำเนินการในปี 2022-2023

นายชัยยาญกล่าวอีกว่า จากข้อมูลสถานการณ์ค่าระวางเรือทั่วโลก หรือ Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) ได้มีการเปรียบเทียบอัตราค่าระวางระหว่างช่วงปรับลดลง

ได้แก้ เส้นทางยุโรปจาก 4,094 เหรียญสหรัฐต่อตู้ ลงมาอยู่ที่ 3,163 เหรียญสหรัฐต่อตู้เส้นทางเมดิเตอร์เรเนียนจาก 4.659 เหรียญสหรัฐต่อตู้ ลงมาอยู่ที่ 3,249 เหรียญสหรัฐต่อตู้ เส้นทางอเมริกาฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก เส้นทางดูไบ เส้นทางออสเตรเลีย เส้นทางแอฟริกาฝั่งตะวันตกและตะวันออก เส้นทางแอฟริกาใต้

รวมถึงเส้นทางอเมริกาใต้ เส้นทางญี่ปุ่นฝั่งตะวันตกและตะวันออก และเส้นทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ปรับลดลงจากช่วงที่ผ่านมา แต่ก็มีบางเส้นทางที่ค่าระว่งปรับเพิ่มขึ้นได้แก่ เส้นทางเกาหลี จาก 235 เหรียญสหรัฐต่อตู้ เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 265 เหรียญสหรัฐต่อตู้

ขณะเดียวกันสถานการณ์ค่าระวางเรือจากไทยไปในเส้นทางหลัก ปรับลดลง เช่น สหรัฐค่าระวางเรือปรับลดลงจากต้นปีที่ผ่านมา จาก 75.89% ลงมาอยู่ที่ 47.41% หรือจาก 6,900 เหรียญสหรัฐต่อตู้ 40 ฟุต

แต่ประเทศจีนอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินแข็งค่ากว่าไทย เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐทำให้ไทยยังเสียเปรียบในเชิงต้นทุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ค่าระวางเรือ) ในตลาดคู่ค้าเดียวกัน อาทิ เส้นทางจากจีนไปยุโรป ค่าระวางอยู่ที่ 3,163 USD ต่อตู้หากเส้นทางไทยยุโรป ค่าระวางอยู่ที่ 5,250 USD มีความแตกต่างถึง 65.98% โดยประเทศไทยยังมความเสียเปรียบอญู่มาก

ส่วนปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ผ่านเข้า-ออก จากประเทศไทย ตั้งแต่มกราคม-สิงหาคม 2565 ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งออก 3,294,552 ล้านตู้ ลดลง 0.31% เมื่อเทียบช่วงเดียวกัน ของปีที่แล้ว อยู่ที่ 3,304,763 ล้านตู้ ส่วนปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่นำเข้า 2,441,546 ล้นตู้ ลดลง 2.7% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อยู่ที่ 2,510,055 ล้านตู้

เพื่อให้การส่งออกของไทยในปีนี้ขยายตัว 8% ที่สภาผู้ส่งออกฯมองว่าการแก้ไขปัญหาค่าระวางเรือ ตู้คอนเทนเนอร์จะช่วยให้การส่งออกไทยโตได้ตามเป้าหมาย โดยในไตรมาสสุดท้ายมีปัจจัยบวก เช่น สถานการณ์เงินเฟ้อของคู่ค้า ราคาพลังงาน ข้อพิพาทระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยืดเยื้อ การปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้า (Ft) ปัญหาต้นทุนวัตถุดิบขาดแคลนและราคาผันผวน

Tags :
บทความที่เกี่ยวข้อง
สรท. คาดส่งออกไทย ปี 2566 ขยายตัว 3% หรือมีมูลค่า 300,000 ล้านเหรียญ สหรัฐ ยังไร้แรงสนับสนุน ส่งผลให้ส่งออกชะลอตัว ขณะที่ ส่งออกปี 2565 ขยายตัว 7-8% พร้อมกันนี้ จับมือ ตั้งศูนย์ระงับข้อพิพาทด้านโลจิสติกส์
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผย สรท. คาดการณ์การส่งออกรวมปี 2565 ขยายตัวที่ 7-8% หรือมีมูลค่า 290,000-293,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ การส่งออกปี 2566 ขยายตัวที่ 2-3% หรือมีมูลค่า 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจัยบวกที่จะสนับสนุนให้การส่งออกขยายตัวได้ คือ จีนผ่อนคลายโควิด-19 สินค้าการส่งออกที่ยังเติบโต การส่งออกอาหารสินค้าเกษตร เป็นต้น
5 Oct 2023
จับตาตลาด “สหรัฐ-อียู-จีน. สัญญาณส่งออกไทยชะลอตัว
“สทร.ประเมินส่งออกไทยปลายปี เผชิญ 4 ปัจจัยเสี่ยง ขณะที่เศรษฐกิจตลาดคู่ค้าสำคัญไทย สหรัฐ-อียู-จีน แต่คงเป้าส่งออกทั้งปีที่ 6-8%”
5 Oct 2023
TSTE ผนึกกำลังเซ็น MOU ร่วมกับ TIL ตั้งบริษัทร่วมทุน ประกอบกิจการท่าเรือคอนเทนเนอร์ 16C ขยายธุรกิจโลจิสติกส์ให้ครอบคลุม
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ที่บริหาร บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) หรือ TSTE ผู้ให้บริการขนถ่ายสินค้าเรือเดินสมุทร ให้เช่าดังเก็บสินค้าและบริการท่าเทียบเรือ เปิดเผยว่า วันที่ 19 ต.ค. 65 บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในการร่วมทุน (MOU) กับบริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด หรือ TIL เพื่อตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture)
5 Oct 2023
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy